Voici où se trouve actuellement le cyclone ENAWO (rafales de 200 km/h)

Google Maps
Capture d’écran Google Maps

Comme nous l’évoquions plus tôt, le cyclone tropical intense est entré à Madagascar aujourd’hui à 20 km d’Antalaha.

Et à 19h50 locale, ENAWO se trouvait entre Andapa et Ampahana, selon Météo Madagascar.

Selon les services météo, il se déplace actuellement à une vitesse de 5 km/h avec des vents de 140/h et des rafales de 200 km/h.

En ce qui concerne la trajectoire, EAWO devrait se diriger vers l’ouest, avant d’aller vers le sud pour atteindre les hauts-plateaux.

Régions en état d’alerte (20h locale) :

  • ALERTE ROUGE sur AMBANJA, NOSY-BE, AMBILOBE, VOHIMARINA, ANTSIRANANA, ANDAPA, SAMBAVA, ANTALAHA, MAMPIKONY, BEALANANA, ANTSOHIHY, BEFANDRIANA-AVARATRA, ANALALAVA, MANDRITSARA, PORT-BERGER, TSARATANANA, MAROVOAY, AMBATO-BOINA, MAEVATANANA, MAHAJANGA, SOANIERANA-IVONGO, ANDILAMENA, VAVATENINA, AMBATONDRAZAKA, AMPARAFARAVOLA, VATOMANDRY, VOHIBINANY, FENOARIVO-ATSINANANA, MANANARA-AVARATRA, MAROANTSETRA, SAINTE MARIE, TOAMASINA.
  • ALERTE JAUNE sur KANDREHO, MITSINJO, SOALALA, ANOSIBE-ANALA, MORAMANGA, ANTANAMBAO-MANAMPOTSY, MAROLAMBO, MAHANORO, FENOARIVO-AFOVOANY, ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO, FARATSIHO, ANDRAMASINA, ANTANIFOTSY, SOAVINANDRIANA, MIARINARIVO, TSIROANOMANDIDY, AMBATOLAMPY, BETAFO, ANTSIRABE, ANJOZOROBE, MANJAKANDRIANA, ARIVONIMAMO, ANKAZOBE, AMBOHIDRATRIMO, ANTANANARIVO.
  • ALERTE VERTE sur MANANDRIANA, BEFOTAKA, IAKORA, FIANARANTSOA, IKALAMAVONY, IVOHIBE, VONDROZO, IHOSY, MIDONGY-ATSIMO, VANGAINDRANO, FARAFANGANA, VOHIPENO, IKONGO, MANAKARA-ATSIMO, MANANJARY, AMBOHIMAHASOA, NOSY-VARIKA, IFANADIANA, AMBALAVAO, FANDRIANA, AMBOSITRA, AMBATOFINANDRAHANA.