ANTANANARIVO 2055?

Afaka 40 taona dia tonga ny taona 2055. Inona no hitranga amin’izany fotoana izany? Andriamanitra no…

Posted by Madagasikara An’i Kristy on Saturday, October 24, 2015

 

Antananarivo 2055?
 » Ary hataon’ny firenen-drehetra hoe sambatra ianareo, satria hahafinaritra hivelomana ny taninareo, »
– (Malaky 3. 12)

Posted by Madagasikara An’i Kristy on Saturday, February 28, 2015

 

ANTANANARIVO 2055?
Antananarivo mandroso.
Mba ho tahaka ny tanandehibe rehetra mandroso anie i Antananarivo.

Afaka 40…

Posted by Antananarivo An’i Kristy on Friday, November 20, 2015

 

I have a dream…

Posted by Ra Dom on Monday, August 4, 2014

 

Tanà à Grande Vitesse :p

Posted by Ra Dom on Monday, August 11, 2014

 

Tramway eto Antsirabe :p

Posted by Ra Dom on Tuesday, September 2, 2014

 

Tsy ho sahirana @ fisisihana betax intsony ny mpianatra fa efa eo ny bus manara-penitra :p

Posted by Ra Dom on Saturday, September 6, 2014

 

Andoharanofotsy tanàna liam-pandrosoana :p

Posted by Ra Dom on Thursday, September 11, 2014

 

 

ANTSIRANANA 2055?
Fa ao amin’ny Soratra Masina ao, dia misy manambara manao hoe: « Hataoko ela velona tokoa izy ary…

Posted by Madagascar4Christ on Thursday, November 19, 2015

 

ANTSIRANANA 2055? #madagasikara2055
Fa ao amin’ny Soratra Masina ao, dia misy manambara manao hoe: « Hataoko ela velona…

Posted by Madagascar4Christ on Monday, June 1, 2015