Le cyclone ENAWO est entré à Madagascar (vents à 210 km/h et rafales à 290 km/h)

Image utilisée pour représenter un cyclone. Ceci n'est pas un cliché d'ENAWO
Image utilisée pour représenter un cyclone. Ceci n’est pas un cliché d’ENAWO

Çà y est, le cyclone tropical intense ENAWO est entré à Madagascar. Selon Meteo Madagascar, « ENAWO a atterrit et frappe Antalaha avec des vents TERRIBLES à 210 km/h et des rafales à 290 km/h ».

Selon le dernier bulletin émis (13h), voici la liste des régions en état d’alerte :

  • ALERTE ROUGE sur AMBANJA, NOSY-BE, AMBILOBE, VOHIMARINA, ANTSIRANANA, ANDAPA, SAMBAVA, ANTALAHA, MAMPIKONY, BEALANANA, ANTSOHIHY, BEFANDRIANA-AVARATRA, ANALALAVA, MANDRITSARA, PORT-BERGER, SOANIERANA-IVONGO, ANDILAMENA, VAVATENINA, AMBATONDRAZAKA, AMPARAFARAVOLA, VATOMANDRY, VOHIBINANY, FENOARIVO-ATSINANANA, MANANARA-AVARATRA, MAROANTSETRA, SAINTE MARIE, TOAMASINA.
  • ALERTE JAUNE sur KANDREHO, TSARATANANA, MITSINJO, MAROVOAY, AMBATO-BOINA, MAEVATANANA, SOALALA, MAHAJANGA, ANOSIBE-ANALA, MORAMANGA, ANTANAMBAO-MANAMPOTSY, MAROLAMBO, MAHANORO, ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO, ANDRAMASINA, ANJOZOROBE, MANJAKANDRIANA, ANKAZOBE, AMBOHIDRATRIMO, ANTANANARIVO.
  • ALERTE VERTE sur MANANDRIANA, BEFOTAKA, IAKORA, FIANARANTSOA, IKALAMAVONY, IVOHIBE, VONDROZO, IHOSY, MIDONGY-ATSIMO, VANGAINDRANO, FARAFANGANA, VOHIPENO, IKONGO, MANAKARA-ATSIMO, MANANJARY, AMBOHIMAHASOA, NOSY-VARIKA, IFANADIANA, AMBALAVAO, FANDRIANA, AMBOSITRA, AMBATOFINANDRAHANA, FENOARIVO-AFOVOANY, FARATSIHO, ANTANIFOTSY, SOAVINANDRIANA, MIARINARIVO, TSIROANOMANDIDY, AMBATOLAMPY, BETAFO, ANTSIRABE, ARIVONIMAMO.

Alerte rouge sur météo mada