10 magnifiques proverbes malgaches sur l’amour

#1 Ny alika jamba nytaona, ny olona jamba ny vola, ny tanora jamba ny fitiavana

#2 ny fitiavana tahaka ny afo: raha lalaovina mandoro, raha koloina mahamasa-bary

#3 ny fitiavana tahaka ny afo ka izay milalao azy ihany no may

#4 lany andro mifampidinika tahaka ny saka manao fitiavana

#5 Ny fitiavana toy ny lambamena ka faty no hisarahana.

#6 Aza atao toy ny fanjaibe hazo ny fitiavana, very tsy mampamoifo, hita tsy mahafaly.

#7 Sora-damba antsena ny fitiavana, ka samy mifidy ny tiany.

#8 Tantely be ronono ny fitiavana ka arakay ny hizaranao azy no vao maika ahazoana fifaliana.

#9 Ny fitiavana dia tsy lany hamamiana toy ny fary lava vangy

#10 aza jamba amin’ny fitiavana fotsiny tahaka ny biby mahita sakafo

Source : ohabolana.org